قلیچداراوغلو در استانبول "با اختلاف اندک" پیشتاز است

کدخبر: 4819 —
عبدالعظیم محمد، خبرنگار الجزیره از استانبول گزارش داده است که تنها 15 درصد از آرا باقی مانده برای شمارش در استانبول، کیلیچداراوغلو "با اختلاف اندکی" پیشتاز است.
عبدالعظیم محمد، خبرنگار الجزیره از استانبول گزارش داده است این خبرنگار گفته است: قلیچداراوغلو بیشترین آرا را در زادگاهش تونجلی به دست آورد. او همچنین افزوده است: اکثر شهرهای مرکزی ترکیه به اردوغان رای داده اند، در حالی که شرق و غرب ترکیه به اردوغان رای نداده اند. در مرکز ترکیه، اسکی شهیر تنها شهری است که به قلیچداراوغلو رای داده است.