مدال صلح آسیا برگردن تاجر معروف فرش ایران

کدخبر: 5562 —
احد عظیم زاده تاجر معروف فرش ایرانی در اجلاس جهانی صلح فلیپین شرکت کرد و جایزه صلح آسیا را به خود اختصاص داده است ، این مدال در راستای اقدامات بشردوستانه این تاجر معروف به وی اهدا شد ، ۱۷ نفر در کل دنیا به این مدال دست پیدا می کنند و عظیم زاده نمایند آسیایی ها بود